Aangifte ongeval

Download hier het document 

 

 

 

 

 

 De administratieve kosten bij aangifte van een sportongeval bedragen € 9,90 

Ingeval een speler zich kwetst tijdens de trainingen of de wedstrijden, in die mate dat er een arts moet gecontacteerd worden, dient er onmiddellijk een ongevalformulier (te vragen aan de afgevaardigde of trainer)  ingevuld te worden. Dit formulier heeft 2 bedrukte zijden:
- Aangifte van ongeval: Hier worden alle gegevens van het slachtoffer, de dag en het uur, en de omstandigheden van het ongeval ingevuld. Dit formulier wordt ondertekend door de GC van de club, Dhr. Rudy Steyaert
- Medisch getuigschrift: Dit wordt door de behandelende arts ingevuld. Indien er een vermoeden is dat het slachtoffer kiné zal moeten krijgen, wordt dit best onmiddellijk door de arts vermeld, ook al blijkt achteraf dat het niet nodig zou zijn.

Nadat het formulier door de arts is ingevuld dient het zo vlug mogelijk, ten laatste binnen de week, te worden overhandigd aan Martine Sandrap samen met een klever van de mutualiteit. De GC verzendt deze dan naar de KBVB.


Opgelet: Laattijdig opgestuurde aangiften worden steeds geweigerd !
De aangifte moet op KBVB toegekomen zijn binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval

Verdere afwikkeling van het dossier
Na ontvangst van de ongevalaangifte, zendt de KBVB een formulier op naar de GC waarin het ongeval al dan niet aanvaard wordt voor terugbetaling door het solidariteitsfonds. De club bezorgt dit aan jou. De strook onderaan op het formulier zal bij je genezing ingevuld moeten worden door de arts alvorens terug deel te nemen aan trainingen en matchen.
Verdere opvolging gebeurt door onze GC.

 Gelieve rekening te houden met onderstaande punten: 

  • Indien het niet vermeld was op het aangifteformulier, maar toch zou blijken dat je kiné nodig hebt, of de kiné verlengd moet worden, dien je dat vóór de aanvang van de kiné aan te vragen met een kopie van je voorschrift. Gelieve dit dus tijdig aan Dhr. Rudy Steyaert te bezorgen zodat daarvoor het nodige kan gedaan worden.
  • Alle onkosten worden eerst door het slachtoffer zelf betaald zoals medicatie, doktersbriefjes, rekeningen ziekenhuis...Het remgeld (dus het deel dat de ziekenkas niet betaald, de apothekersrekening...) komt in aanmerking voor de berekening van de terugbetaling door het solidariteitsfonds.
  • Zodra je alle onkosten verzameld hebt, gelieve dan het origineel van de ziekenhuisfacturen, onkostennota's van de apotheker en afrekeningstaten van de mutualiteit aan onze GC te bezorgen zodat ze deze kan indienen voor terugbetaling. Geef dan ook je rekeningnummer door aub zodat het ontvangen geld kan overgeschreven worden.
  • Zodra je genezen bent, gelieve dan het onderste deel van het gekleurde formulier te laten invullen door je dokter ( opgelet, het moet volledig ingevuld zijn). Daarna brengt je het ook bij Dhr. Rudy Steyaert binnen en pas daarna kan je terug beginnen voetballen.

 Indien een dossier niet correct afgesloten werd, dwz dat je geen ingevuld gekleurd document door de dokter binnenbrengt, ben je niet meer verzekerd voor toekomstige ongevallen.

OPGELET :

Vervaltermijn voor het indienen van de stavingstukken:
Elk recht op enige tussenkomst vervalt voor alle documenten en/of aanvragen die twee jaar na de datum van ontvangst van de ongevalmelding of van het laatste document in het dossier nog zouden toekomen bij de KBVB.
Daarom: laat je dossier niet aanslepen, verzamel alles en breng het zo snel mogelijk binnen bij Martine Sandrap. Denk erom dat deze moeite beloond wordt door een terugbetaling. 

Te onthouden:

  • De kosten van de behandeling (dokter, kinesist, … ) worden slechts terugbetaald na toestemming van het FSF. Het formulier “aangifte van een ongeval” moet wel binnen de 14 dagen (poststempel geldt) worden opgestuurd.
  • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
  • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (kasticket is niet voldoende ! )
  • Het is nuttig om steeds klevertjes van de mutualiteit of SIS kaart bij de hand te hebben.
  • Formulieren “Aangifte voor een ongeval” zijn te verkrijgen op het secretariaat, in de kantine of bij jouw ploegbegeleider.

Dit artikel is nu ook te vinden in het menu onder "Nieuws".

Naam:

Martin De Witte

Functie:

Gerechtigd Correspondent / Cel Financiën

 

 

GSM:

0475 91 59 13

Email:


mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.