Het FC Destelbergen Charter !!

Waarom zijn er afspraken nodig?
Voetbal is een populaire sport waardoor vele spelers, ouders, trainers en bestuursleden hoge verwachtingen hebben om allerlei redenen. Deze verwachtingen zijn vaak niet realistisch en daarom lijkt het beter om voetbal te zien als een vorm van ontspanning. Er mag uiteraard inzet verwacht worden van alle betrokken partijen maar het moet leuk en ontspannen blijven. Afspraken zijn dus nodig om er voor te zorgen dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de verwachtingen en doelstellingen van de sportclub. Ook de ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ is belangrijk om als club, ouder, trainer en speler achter te staan: 

Alle kinderen hebben het recht: 

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


DE ZINVOLHEID VAN GOEDE COMMUNICATIE? 

 • Als er een goede communicatie is over deze afspraken weten zowel spelers, trainers, ouders en bestuur waaraan zich te houden doorheen het jaar, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. Het is dan ook heel belangrijk de afspraken uit te leggen op een manier die aangepast is aan de leeftijd van de spelers.
 • De bedoeling van dit charter is niet om spelers, trainers of ouders onmiddellijk uit te sluiten of te sanctioneren bij overtreding van de vooropgestelde afspraken. Het geeft wel de gelegenheid aan trainers, spelers, ouders, délégués en bestuur om te communiceren over het niet navolgen van de gemaakte afspraken.
 • Het is altijd beter eerst op een rustige, constructieve en eerlijke manier te communiceren alvorens strenge sancties op te leggen.
 • Eventuele sancties verbonden aan het overtreden van de afspraken kunnen opgelegd worden door de trainer (eventueel in samenspraak met de délégué) en door het bestuur.
 • Gesprekken over individuele situaties, voeren we niet op wedstrijddagen

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen